Schadeafdeling
In geval van schade is het een geruststellende gedachte dat u 24 uur per dag verzekerd bent van de deskundige assistentie van onze schademedewerkers. Vanaf het moment van uw schademelding nemen wij u, vanzelfsprekend in overleg, alle zorg uit handen en begeleiden u door het gehele schadetraject. Een vlotte en correcte afwikkeling van uw schade is daardoor gegarandeerd.

Onze schademedewerkers zijn op diverse vakgebieden zeer goed ingevoerd. De kennis wordt continu up-to-date gehouden. Door de jarenlange ervaring in het afwikkelen van schades, zowel in binnen- als buitenland, hebben onze schadebehandelaars zeer goede contacten met experts, reparateurs, verzekeraars en advocaten, zodat uw belangen optimaal worden behartigd.

Net als u hopen wij dat u gevrijwaard blijft van schade. Maar helaas is dit niet altijd te voorkomen. Mocht zich dan toch een schadegebeurtenis voordoen, dan is het goed om te weten dat wij voor u klaar staan.

Voor calamiteiten en schademeldingen buiten kantooruren: raadpleeg uw verzekeringsbescheiden.

Telefoonlijst GS(buiten kantooruren)       

E-mail:     schade@gebrsluyter.nl